Air Fryer: savršeno pečeno povrće

Pečeno povrće često radim ujutro prije odlaska na posao i nosim za ručak na poslu